Repelant a la Germana Petita, Sot del Bac, El Figaró. Juliol 2003

LLUIS GABARRÓ COLILLAS

30 de setembre de 1959

 

 

 

Arregla tot el que s’espatlla. Això sí, ho ha de fer en el moment, no pot esperar ni un segon, estigui el que estigui fent i sigui l’hora que sigui. Home de màquines electròniques se’l veu feliç amb el seu rellotge altímetre i amb el GPS, encara que quan li van regalar digués que el que volia era un altre.