Més de tres metres de neu a l'estany Castellà
Al voltant del Castellà, hi ha més uns tres metres de neu. A sobre, queda una fina làmina de gel.