Llac molt petit amb els primers raigs de sol
En aquest llac ens aturem a posar paraneus. Anàvem amb dos senyors grans i dues noies que tiren amunt.